M+A SME

 - professionel formidling og udvikling af virksomheder siden 1997

MARKEDETS BEDSTE LØSNING VED FORMIDLING OG UDVIKLING AF VIRKSOMHEDER MED EN MINIMUMSTRANSAKTIONSVÆRDI PÅ OVER 5 MIO. KR.

M+A SME er dedikeret til formidling af virksomheder med en minimumstransaktionsværdi på over 5 mio. kr. Mellemstore og større virksomheder af enhver type, fordelt i hele landet. Velbeskrevne processer og proaktivitet er kendetegnende for vores tilgang til arbejdet. M+A SME er din garanti for en professionel og effektiv proces ved formidling og udvikling af virksomhed.

Alle virksomheder i M+A SME er værdiansat på et veldokumenteret grundlag. Et grundlag baseret på en række aspekter, herunder:

  • Interne, normaliserede regnskaber
  • Budgetter
  • Kunde- og leverandørforhold
  • Løsninger og produkter
  • IPR (patenter og mønsterbeskyttelse)
  • Produktions-setup
  • Organisation
  • Ledelse
  • Potentiale

Ovenstående kombineres med en struktureret og proaktiv salgsproces, som fra start til slut er faciliteret af den tilknyttede virksomhedsmægler. Det er de grundlæggende forudsætninger for en vellykket formidlingsproces.

M+A SME formidler virksomheder med en minimumstransaktionsværdi på over 5 mio. kr.

FORMIDLING ELLER UDVIKLING AF EN MINDRE VIRKSOMHED ELLER FORRETNING?

Er den forventede minimumstransaktionsværdi for din virksomhed 5 mio. kr. eller mindre? Eller søger du virksomhed til 5 mio. kr. eller mindre? Gennem M+A Smallbiz A/S tilbyder vi professionel formidling af mindre virksomheder med en minimumstransaktionsværdi på 5 mio. kr. eller derunder.

Vores tilgang til arbejdet i M+A Smallbiz A/S er baseret på de samme høje standarder og krav som i M+A SME. Men konceptet er udviklet specifikt til mindre virksomheder.

Få yderligere information om M+A Smallbiz A/S.

M+A SME "A PART OF M+A GROUP"

M+A SME er en del af Danmarks største virksomhedsmægler M+A Group A/S, som foruden M+A SME omfatter M+A Smallbiz A/S. Gennem knap 25 år har vi sat standarden for formidling af virksomheder.

Vi har oparbejdet en række erfaringer, solide kompetencer og udviklet mæglerteamet, så vi kan yde en tidssvarende service og rådgivning. Hvad enten det drejer sig om mindre eller større virksomheder.

VISION OG MISSION

I M+A SME er vores vision fortsat at sætte standarden for professionel virksomhedsformidling. Så man som ejerleder er sikret de bedste forudsætninger for at opnå det maksimale udbytte af sit arbejde. Mens man som kommende ejerleder er garanteret at blive præsenteret for professionelt værdiansatte virksomheder med et godt, realiserbart potentiale.

Et stærkt kommercielt grundlag og virksomhedsmæglere med relevant operationel erfaring er afgørende for realiseringen af vores vision. Derfor udvikler og styrker vi løbende vores kommercielle og organisatoriske grundlag, blandt andet med ”tunge” mæglerprofiler og specialister. Virksomhedsmæglere, som ikke kun er i stand til at lytte til de omfattende processer i din virksomhed, men også forstår disse. Specialister som vores Valuation Validator, der er medvirkende til at sikre høj kvalitet i udarbejdelsen af værdiansættelser.

Virksomhedsbørsen leverer services på et højt niveau
Virksomhedsbørsen arbejder struktureret og professionelt med enhver opgave

ET GODT GRUNDLAG ER UDGANGSPUNKTET FOR EN EFFEKTIV PROCES

Professionelt værdiansatte virksomheder baseret på interne, normaliserede regnskaber og under hensyntagen til virksomhedens potentiale. Kapitalstærke købere, som nøje bliver valideret, inden de modtager fortrolig information om en virksomhed. Det er grundlæggende elementer i den tilgang vi i M+A SME har til formidling af virksomheder. En tilgang, der dog langt fra er normen i virksomhedsmæglerbranchen.

Når du sætter din virksomhed til salg i M+A SME, tilknyttes en dedikeret virksomhedsmægler. En virksomhedsmægler med stor forretningsforståelse og relevant erfaring, der gør vedkommende i stand til at forstå din virksomhed og facilitere en effektiv proces. Som ejerleder er din vigtigste opgave at drifte din virksomhed, mens mægleren i tæt samarbejde med Process Lead varetager formidlingsprocessen.

Virksomhedsmægleren er ikke kun ansvarlig for at sikre fremdrift i processen, løbende statusopdateringer til dig som ejerleder er lige så vigtigt. Du må aldrig føle, at du ikke ved, hvad næste skridt i processen indebærer.

Det optimale grundlag er din garanti for en professionel og effektiv proces.