Brolægnings- og entreprenørvirksomhed med attraktiv kundekreds

Virksomheden udfører brolægnings- og entreprenøropgaver for en særdeles attraktiv kundekreds. Alle opgaver løses af dedikerede og veluddannede medarbejdere, der er fuldt ud i stand til at imødekomme kundernes krav og forventninger til det færdige resultat.
Det organisatoriske setup er effektivt med en god arbejdsfordeling, hvilket sikrer, at de enkelte opgaver løses til den aftalte tid og på et fagligt højt niveau.
Samtlige medarbejdere i virksomheden er nøje udvalgt på baggrund af erfaringer og kompetencer og arbejder alle med en høj grad af ansvarsfølelse. I forbindelse med hver enkelt opgave allokeres den medarbejder, som har de bedste forudsætninger for at løse den.
Virksomhedens arbejde er yderst efterspurgt, hvilket gennem årene har været medvirkende til at generere en god stabil omsætning og indtjening. Omsætningen begrænses af, at produktionskapaciteten er fuldt udnyttet.
For den rette køber, som ønsker at investere i og udvide organisationen, rummer virksomheden et stort potentiale.


Referencenummer: VBS0742

Geografi: Region Hovedstaden

Hovedbranche: Bygge- og anlægsvirksomhed

Underbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Kontaktinformationer

Mægler: Peter Hald

Telefon: +45 26 11 07 97

E-mail: peter.hald@m-plus-a.com

Kontakt os